ภาพใบโพธิ์ม้วน

Name : ภาพใบโพธิ์ม้วน

BackgroundColor : Red

Size : 50 x 50 cm.

Details : ภาพใบโพธิ์  เขียนเป็นก้านโพธิ์ม้วนวน