ภาพใบโพธิ์ เงิน ทอง นาค

Name : ภาพใบโพธิ์  เงิน ทอง นาค

BackgroundColor : Red, Brown, Yellow, Black

Size : 50 x 50 cm.

Details : ภาพใบโพธิ์  ประกอบด้วยใบโพธิ์เป็น เงิน ทอง และนาค ในชิ้นงานเดียวกัน